post_image

Česko má potenciál krýt spotřebu elektřinu jen z obnovitelných zdrojů

22.02.2022

Na obnovitelné zdroje připadá v Česku jen necelých 15 procent výroby elektrické energie. Primární překážkou výraznějšího podílu obnovitelných zdrojů energie přitom nejsou přírodní podmínky, ani ekonomika. Za zpomalením nárůstu jejich podílu podle informací analyzovaných společností Wonderinterest Trading stojí byrokracie.

Z celkového objemu asi 60 terawatthodin čisté spotřeby elektrické energie České republiky bychom dokázali obnovitelnými zdroji pokrýt až 97 procent. Vyplývá to z odhadů potenciálu obnovitelných zdrojů, zveřejněných na portálu CzechSight.cz. Skutečné pokrytí obnovitelnými zdroji by ale zřejmě bylo ještě o něco vyšší, protože autoři pracovali pouze s odhadem potenciálu větrných a fotovoltaických elektráren. Pokud bychom vzali v potaz výrobu elektrické energie na našem území, jejíž objem v roce 2020 činil 81,4 terawatthodin, obnovitelné zdroje by jí zajistily z necelých 75 procent.

Vůbec největší potenciál mají v Česku fotovoltaické elektrárny. Jimi by bylo možné zajistit dvě třetiny čisté tuzemské spotřeby elektřiny. Je však nutno rozlišovat jednotlivé typy fotovoltaik. Autoři odhadů vidí největší potenciál ve fotovoltaikách umístěných na fasádách a střechách budov (29 % čisté roční spotřeby elektřiny), dále na brownfieldech (22 %) a v povrchových dolech (15 %). Větrné elektrárny by pak mohly pokrýt zhruba 31 procent čisté roční spotřeby elektřiny v Česku.

Český energetický mix v oblasti produkce elektřiny však stále stojí na dvou silných nohou. Nejvíce elektrické energie se loni vyrobilo v jaderných elektrárnách, a to 36,6 procenta. Jen o 1,5 procentního bodu za jádrem se nacházela elektřina z hnědouhelných elektráren. Na obnovitelné zdroje připadalo necelých 15 procent vyrobené elektrické energie. Zemní plyn pak vyrobil 10,4 procenta elektřiny.

wonderrrrrrrr

Zdroj: Oenergetice.cz

 

Otázkou samozřejmě je, proč Česká republika svůj potenciál obnovitelných zdrojů nevyužívá mnohem více. Studie odborného týmu Komory obnovitelných zdrojů vydaná v loňském roce mapuje největší bariéry, které rozvoji obnovitelných zdrojů stojí v cestě.

Komora za jeden z hlavních problémů považuje složitý a pomalý povolovací proces výstavby elektráren. Dosud chybí transpozice evropské směrnice 2018/2001/ES, která by tento proces měla zjednodušit.

Za další významnou překážku Komora považuje nevyhovující podobu stavebního zákona. Jeho současná podoba komplikuje změnu územního plánu pro plánování výstavby obnovitelných zdrojů. V Česku také panuje nesoulad koncepčních plánů na úrovni státu s dokumenty vydávanými na nižších úrovních veřejné správy. To se odráží například v tom, že Národní klimaticko-energetický plán stanovuje určité cíle rozvoje obnovitelných zdrojů, ovšem zásady územního rozvoje krajů a územní plány obcí realizací těchto zdrojů často vylučují.

Za vítr změny lze považovat vládní programové prohlášení kabinetu Petra Fialy. Ten slibuje do konce roku 2023 aktualizovat Státní energetickou koncepci a také klade větší důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů. „Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Přispějeme ke zřízení nových fotovoltaických zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025,“ píše se v dokumentu. Vláda chce rovněž zjednodušit pravidla pro instalace obnovitelných zdrojů, včetně zjednodušení administrativy ve stavebnictví.

tabulka wi.47

Zdroj: Oenergetice.cz

https://www.youtube.com/watch?v=Fz5zbb2AOLs

Podobné články

post_image

České ekonomice se zatím daří. Válka na Ukrajině jí ale výrazně ukrojí z dynamiky

05.09.2022

Výkon české ekonomiky od druhého čtvrtletí 2021 neustále stoupá. Mezičtvrtletní i meziroční dynamika sice slábne, ale nejde o nestandardní vývoj. Hospodářství se stále ještě vzpamatovává z pandemie koronaviru a hledá stabilní...
post_image

Korunu letos drtila válka na Ukrajině i jmenování nového šéfa ČNB, tlak bude pokračovat

08.08.2022

Vývoj směnného kurzu koruny vůči euru se v dosavadním průběhu letošního roku pohybuje doslova jako na horské dráze. Výjimkou nebyly úrovně na dohled hranici 24 korun za euro, ale ani...

Wonderinterest Trading s.r.o. podléhá při výkonu své činnosti dohledu České národní banky ( www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 115 03. Registrace zde.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115679. Obchodní rejstřík zde.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat nebo předávat pokyny klientů, týkající se investičních nástrojů. Pokyny k investičním nástrojům může zákazník zadávat pouze prostřednictvím obchodní platformy, jenž provozuje obchodník s cennými papíry, společnost Wonderinterest Trading Ltd.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků.

Wonderinterest Trading s.r.o. neuzavírá žádné obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh, který má sídlo v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém, který má sídlo v členském státě Evropské unie, a to ve smyslu ustanovení § 16c, zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Právní sdělení: Wonderinterest Trading s.r.o. je registrovaným vázaným zástupce obchodníka s cennými papíry, společnosti Wonderinterest Trading Ltd., který podléhá dohledu Kyperské komise pro cenné papíry (CySec), a je registrovaná pod číslem licence 307/16.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má zákazník (pokud je spotřebitel) právo na mimosoudní řešení případných sporů vzniklých mezi zákazníkem a společností, jenž jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení sporů mezi zákazníkem a společností je Finanční arbitr a to ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Další informace o Finančním arbitrovi a mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese Finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha, telefon +420 257 042 070, web www.finarbitr.cz, email arbirt@finarbitr.cz.

Nákup a prodej finančních instrumentů může mít za následek částečnou nebo úplnou ztrátu investice. Měli byste pečlivě zvážit, zda jakékoliv investiční poradenství vyhovuje vašim potřebám, výšce vašich finančních zdrojů a osobním okolnostem.

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 63.64% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.