post_image

Energetickou koncepci bude nutné aktualizovat z gruntu. Vše změnila válka na Ukrajině

14.03.2022

Jádro, obnovitelné zdroje a vodík. Možná také zpomalení útlumu těžby uhlí. To jsou logické trendy, ke kterým bude muset směřovat pod vlivem války na Ukrajině nová Státní energetická koncepce. Ta platná je stará již osm let. Od roku 2014, kdy byla vypracována, se však mnohé změnilo a rámcové cíle v dokumentu stanovené pro rok 2040 už jsou dávno zastaralé. Nová aktualizace se bude oproti plánu zaměřeného na Green Deal zřejmě lišit.

Vláda Petra Fialy, která je v úřadu od poloviny prosince loňského roku, do svého programového prohlášenízačlenila několik bodů, týkajících se energetiky. Za jeden z nejdůležitějších lze považovat závazek aktualizace Státní energetické koncepce ČR do konce roku 2023. Do aktualizace dokumentu vláda chtěla promítnout závazky České republiky plynoucí z našeho příspěvku k dosažení klimaticko-energetických cílů Evropské unie.

To mimo jiné znamenalo, že Česko bude chtít přispět k dosažení uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Už jen z toho vyplývá, že nová energetická koncepce bude muset počítat s nastavením cílů do roku 2050, což je o deset let dále než v koncepci stávající.

Z programového prohlášení Fialovy vlády dále vyplývalo, že se Česko bude postupně zbavovat uhlí, které by ze svého energetického mixu mělo vytěsnit do roku 2033. Stávající energetická koncepce však počítá s tím, že uhlí se ještě v roce 2040 bude na výrobě elektřiny podílet z 11 až 21 procent a na krytí celkové spotřeby energie z 11 až 17 procent.

Porovnáme-li aktuální energetický mix s vytyčeným mixem v energetické koncepci, pak nutně bude muset vzrůst význam jaderné energie. Ta se v současnosti na produkci elektřiny v Česku podílí z necelých 37 procent, ovšem do roku 2040 by měl její podíl stoupnout na 46 až 58 procent. Bude-li však Česká republika chtít být v polovině století uhlíkově neutrální zemí, na jádro se bude muset spolehnout v daleko větší míře a pouhé nahrazení jaderných bloků v Dukovanech novými nepostačí. Vláda si je ale zřejmě této souvislosti vědoma, a tak ve svém programovém prohlášení hovoří o nutnosti dobudovávat jaderné reaktory také v Temelíně.

Nejméně o polovinu se bude muset zvýšit také význam obnovitelných zdrojů, které dnes zajišťují necelých 15 procent výroby elektřiny. Platná energetická koncepce počítá s podílem od 18 do 25 procent.

Ovšem zcela zásadní zlom do celé aktualizace Státní energetické koncepce vneslo vypuknutí války na Ukrajině, kam vpadla vojska Ruské federace. Rusko je totiž největším dodavatelem zemního plynu do Evropské unie a pokrývá přes 40 procent jejího dovozu plynu. V případě České republiky je závislost na importu ruského plynu ještě výrazně vyšší. Ačkoli stávající energetická koncepce hovoří o nutnosti dlouhodobě snižovat závislost na dovozu energetických surovin, tento tlak po invazi Ruska na Ukrajinu nesporně zesílí.

Část problému může pomoci vyřešit sjednocení postupu celé Evropské unie při zajišťování dodávek energetických surovin mimo Rusko. V této souvislosti se jako alternativa nabízí dovoz zkapalněného zemního plynu například z USA nebo některých zemí blízkého Východu. To si ovšem vyžádá velké investice do vybudování terminálů na přijímání LNG, a tedy i další růst nákladů na zemní plyn. I tento krok tak bude směřovat ke znevýhodnění plynu v energetickém mixu s jinými zdroji.

V neposlední řadě bychom také neměli zapomínat na využití vodíku, který je čím dál častěji označován jako energetický zdroj budoucnosti. Aktualizace Státní energetické koncepce ČR by na vodík měla pamatovat, jelikož v koncepci stávající se o něm hovoří spíše jako o experimentálním energetickém zdroji.

Podívejte se i na naše souhrnné video

Podobné články

post_image

Green Deal si bez zachování sociálního smíru srdce širokých mas nezíská

10.05.2022

Ceny energií v České republice stouply v březnu meziročně o desítky procent, pohonné hmoty dokonce o polovinu. Peněženky tuzemských domácností se také ocitly pod tlakem růstu cen nájemného. Přitom stojíme teprve na začátku zdražování...
post_image

Česko v infrastruktuře pro elektromobilitu zaostává za Evropskou unií. Staví ale více rychlonabíječek

13.04.2022

V České republice má do roku 2025 vzniknout 3000 nových dobíjecích stanic pro elektromobily. Tím by se jejich počet zvýšil čtyřnásobně oproti konci roku 2020. Pokud navíc budou převažovat rychlonabíječky, může...

Wonderinterest Trading s.r.o. podléhá při výkonu své činnosti dohledu České národní banky ( www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 115 03. Registrace zde.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115679. Obchodní rejstřík zde.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat nebo předávat pokyny klientů, týkající se investičních nástrojů. Pokyny k investičním nástrojům může zákazník zadávat pouze prostřednictvím obchodní platformy, jenž provozuje obchodník s cennými papíry, společnost Wonderinterest Trading Ltd.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků.

Wonderinterest Trading s.r.o. neuzavírá žádné obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh, který má sídlo v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém, který má sídlo v členském státě Evropské unie, a to ve smyslu ustanovení § 16c, zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Právní sdělení: Wonderinterest Trading s.r.o. je registrovaným vázaným zástupce obchodníka s cennými papíry, společnosti Wonderinterest Trading Ltd., který podléhá dohledu Kyperské komise pro cenné papíry (CySec), a je registrovaná pod číslem licence 307/16.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má zákazník (pokud je spotřebitel) právo na mimosoudní řešení případných sporů vzniklých mezi zákazníkem a společností, jenž jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení sporů mezi zákazníkem a společností je Finanční arbitr a to ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Další informace o Finančním arbitrovi a mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese Finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha, telefon +420 257 042 070, web www.finarbitr.cz, email arbirt@finarbitr.cz.

Nákup a prodej finančních instrumentů může mít za následek částečnou nebo úplnou ztrátu investice. Měli byste pečlivě zvážit, zda jakékoliv investiční poradenství vyhovuje vašim potřebám, výšce vašich finančních zdrojů a osobním okolnostem.

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a je s nimi spojeno vysoké riziko ztráty peněz v důsledku pákového efektu. Naprostá většina účtů drobných investorů při obchodování s CFD peníze ztrácí. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz.