post_image

Pět výzev Green Dealu pro Česko

17.01.2022

Buď příležitosti využijeme, nebo zůstaneme periferií EU

Cílem Green Dealu je dosažení uhlíkové neutrality Evropské unie do poloviny tohoto století. K jeho dosažení je třeba transformovat evropskou ekonomiku do takové podoby, kdy výroba a spotřeba energie nebude znamenat zátěž pro klima. Zatímco skeptici vidí v Zelené dohodě jen uspěchanou snahu ve stylu „poručíme větru, dešti“, podporovatelé Green Dealu hovoří o příležitostech. Co by měla Česká republika především udělat, aby se pro ni Green Deal stal rovněž příležitostí a nikoli hrozbou? Podívejme se na pět výzev speciálně pro Česko, které shrnula společnost Wonderinterest Trading.

1.     Zelené právo

Zintenzivněme přípravy na závazky plynoucí z Green Dealu v právní oblasti. Efektivní legislativní ukotvení stimulů je podmínkou čerpání nezanedbatelných prostředků z rozpočtu EU.

Zatímco soukromý sektor se bude přirozeně, z konkurenčních důvodů, přesouvat do efektivnější nízkouhlíkové ekonomiky, pro veřejnoprávní instituce či státem řízené nebo vlastněné organizace je třeba stanovit závazky. Jde o stanovení základních povinností zejména v oblasti dopravy, stavebnictví a hospodaření s energiemi. Úspory musí být vynucovány tam, kde není přirozený tržní stimul.

2.     Nový potenciál pro obnovitelné zdroje

Z řad kritiků Green Dealu často slyšíme argument, že Česká republika nedisponuje vhodnými podmínkami pro využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Že u nás zkrátka málo fouká, málo svítí slunce nebo že naše řeky nejsou tak prudké jako třeba v Rakousku. Jenže technologie pro získávání obnovitelné energie se mění, a tak je dnes možné obnovitelné zdroje využívat mnohem lepším způsobem než před dvaceti či třiceti lety. Rovněž potenciál pro využití OZE je dnes daleko lépe zmapovaný či zmapovatelný než dříve. Zásadní výzvou však je přestat OZE komplikovat existenci a zrovnoprávnit soutěž při zohlednění negativních externalit tradičních zdrojů.

3.     Aktualizujme Státní energetickou koncepci

Ač je to k nevíře, nejnovější verze Státní energetické koncepce už je stará více než šest let. Respektive sedm, protože vláda Bohuslava Sobotky schválila v srpnu 2015 dokument zpracovaný už v roce předchozím. Ne že by bylo nutné šest let starou koncepci kompletně nahradit, ale je třeba ji aktualizovat. Už jen s ohledem na nejnovější plán Evropské komisepřestat k vytápění (či chlazení) budov používat fosilní zdroje do roku 2040. Stále platná Státní energetická koncepce však počítá, že do roku 2040 bude ropa a zemní plyn hrát nezanedbatelnou úlohu v tuzemském energetickém mixu.

4.     Vybudujme infrastrukturu pro elektromobilitu

Jestliže chce Česká republika zelenou transformací provést také odvětví dopravy, neobejde se bez vybudování odpovídající infrastruktury pro elektromobilitu. Nejde však jen o zvýšení počtu nabíječek, v němž Česko výrazně zaostává za západní částí Evropy, ale například i o síť čerpacích stanic pro vodík. Právě tento plyn bude v příštích letech a desetiletích sehrávat stále větší úlohu nejen v dopravě.

5.     Zachovejme energetickou dostupnost a sociální smír

Česká republika by však v každém ohledu měla přistupovat k zelené transformaci vyváženě. Žádná opatření či kroky směrem k uhlíkové neutralitě by neměly být činěny jen ve prospěch úzké skupiny lidí, aniž by byl brán ohled na dopady na celou společnost. Je zřejmé, že se po určité období nevyhneme éře zdražování energií, což může zásadně ovlivnit její dostupnost pro širokou masu obyvatel. Pro tyto případy je třeba připravit jakousi energetickou záchrannou síť, respektive trampolínu, která by dokázala zajistit, aby se lidé nepropadali do stále hlubší energetické chudoby.

 

Roman Vykouřil, Hlavní analytik společnosti Wonderinterest trading s.r.o

Podobné články

post_image

České ekonomice se zatím daří. Válka na Ukrajině jí ale výrazně ukrojí z dynamiky

05.09.2022

Výkon české ekonomiky od druhého čtvrtletí 2021 neustále stoupá. Mezičtvrtletní i meziroční dynamika sice slábne, ale nejde o nestandardní vývoj. Hospodářství se stále ještě vzpamatovává z pandemie koronaviru a hledá stabilní...
post_image

Korunu letos drtila válka na Ukrajině i jmenování nového šéfa ČNB, tlak bude pokračovat

08.08.2022

Vývoj směnného kurzu koruny vůči euru se v dosavadním průběhu letošního roku pohybuje doslova jako na horské dráze. Výjimkou nebyly úrovně na dohled hranici 24 korun za euro, ale ani...

Wonderinterest Trading s.r.o. podléhá při výkonu své činnosti dohledu České národní banky ( www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 115 03. Registrace zde.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115679. Obchodní rejstřík zde.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat nebo předávat pokyny klientů, týkající se investičních nástrojů. Pokyny k investičním nástrojům může zákazník zadávat pouze prostřednictvím obchodní platformy, jenž provozuje obchodník s cennými papíry, společnost Wonderinterest Trading Ltd.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků.

Wonderinterest Trading s.r.o. neuzavírá žádné obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh, který má sídlo v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém, který má sídlo v členském státě Evropské unie, a to ve smyslu ustanovení § 16c, zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Právní sdělení: Wonderinterest Trading s.r.o. je registrovaným vázaným zástupce obchodníka s cennými papíry, společnosti Wonderinterest Trading Ltd., který podléhá dohledu Kyperské komise pro cenné papíry (CySec), a je registrovaná pod číslem licence 307/16.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má zákazník (pokud je spotřebitel) právo na mimosoudní řešení případných sporů vzniklých mezi zákazníkem a společností, jenž jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení sporů mezi zákazníkem a společností je Finanční arbitr a to ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Další informace o Finančním arbitrovi a mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese Finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha, telefon +420 257 042 070, web www.finarbitr.cz, email arbirt@finarbitr.cz.

Nákup a prodej finančních instrumentů může mít za následek částečnou nebo úplnou ztrátu investice. Měli byste pečlivě zvážit, zda jakékoliv investiční poradenství vyhovuje vašim potřebám, výšce vašich finančních zdrojů a osobním okolnostem.

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 63.64% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.