post_image

Akcelerace „zelených“ investic pokračuje

22.08.2021

Růst hodnoty oborů, které přispívají k realizaci klimatické politiky, je tlačen dvěma hlavními faktory. Prvním jsou samotná vládní opatření, v čele s hospodářskou politikou EU, Číny a opětovně i USA. Druhým klíčovým stimulem pro investice do zelených firem je měnící se politika na finančních a kapitálových trzích, počínaje úvěrovou politikou velkých bank a investičních fondů a alternativními formami financování oblíbenými u projektů spojených s udržitelností konče.

Evropská komise (EK) představila obsáhlý plán obnovy ekonomiky EU po propadu, který způsobila pandemie koronaviru. Obnova by měla být udržitelná, inkluzivní a férová pro všechny státy. Celkový mix rozpočtu, grantů, půjček a garancí v odhadované výši až 1,85 bilionu eur by měl podle představ EK prioritně směřovat na přechod hospodářství ke klimatické neutralitě do roku 2050. Evropa by měla být časem schopna se přizpůsobit environmentální politice bez chaosu a dokázat udržovat životní úroveň a zároveň mít udržitelnou ekonomiku. Tento úctyhodný balík se zejména prostřednictvím jednotlivých států, vládních, regionálních a municipálních politik ve finále rozpustí v soukromém podnikatelském sektoru.

Co se týče vnitřní změny v investičním prostředí, existují již dostatečně robustní data, která dokladují, že zelené investice, a v širším měřítku „společensky odpovědné“ podnikání, nejen že během pandemie nezaznamenaly v porovnání s tradičními odvětvími pokles, nýbrž je tomu právě naopak. ESG investice (environmentální, sociální a podnikové řízení) prokázaly podle zprávy americké společnosti Fidelity International (do níž bylo zahrnuto více než 2 600 společností) období devíti měsíců po propuknutí pandemie vykázaly lepší zhodnocení oproti konkurenci. To postupně vede investory k přehodnocení složení svého portfolia a zařazení takových společností mezi své investice. Zároveň to představuje stimul pro podnikatele samotné, aby pokročili s dobou a udrželi si zájem svých investorů. Mezi firmy s vysokým ratingem ESG patří například BlackRock, který je největším správcem investic na světě, ale například i technologické giganty jako Google, Microsoft, Facebook, výrobce elektromobilů Tesla nebo kosmetická firma L'Oréal. A jak ukázala studie Wonderinterest Trading Ltd TOP 10 Green Investments 2021 kromě digitálních gigantů a hráčů udržitelné energetiky patří mezi premianty „éry udržitelnosti“ také někteří dřívější hráči na poli strojírenství a elektrotechniky, kteří se včas přizpůsobili trendu politiky snižování emisí a nástupu digitalizace zároveň, jakou je například ABB.

S akcelerující klimatickou změnou – a s potvrzením, že i taková globální katastrofa, jakou je pandemie covid-19, nezastaví klimatickou politiku – přitom podle odhadu Wonderinterest Trading Ltd se investice do udržitelných odvětví budou zvyšovat rostoucí měrou.

Nová klimatická zpráva totiž ukazuje, že svět se otepluje rychleji, než jsme očekávali. Původní plán zněl udržet stoupání teploty do konce století maximálně do výšky 1,5 stupně. Jenže momentálně je rok 2021 a my jsme někde na 1,1 až 1,2 stupně. Teplotní změny můžeme pozorovat i ve výraznějších výkyvech počasí. Projevy klimatických změn trápí nejen Evropu, ale celý svět.

Nedávno vědci zveřejnili první část tzv. 6. hodnotící zprávy mezivládního panelu pro změnu klimatu v EU. Tedy hlavní dokument s vědeckými poznatky o vývoji změny klimatu (poslední panel byl shromážděn v roce 2014).

Z dokumentu vyplývá, že za posledních 10 let jsme tento proces zdvojnásobili namísto toho, aby se zpomaloval.

Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading  s.r.o.

Podobné články

post_image

Green Deal si bez zachování sociálního smíru srdce širokých mas nezíská

10.05.2022

Ceny energií v České republice stouply v březnu meziročně o desítky procent, pohonné hmoty dokonce o polovinu. Peněženky tuzemských domácností se také ocitly pod tlakem růstu cen nájemného. Přitom stojíme teprve na začátku zdražování...
post_image

Česko v infrastruktuře pro elektromobilitu zaostává za Evropskou unií. Staví ale více rychlonabíječek

13.04.2022

V České republice má do roku 2025 vzniknout 3000 nových dobíjecích stanic pro elektromobily. Tím by se jejich počet zvýšil čtyřnásobně oproti konci roku 2020. Pokud navíc budou převažovat rychlonabíječky, může...

Wonderinterest Trading s.r.o. podléhá při výkonu své činnosti dohledu České národní banky ( www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 115 03. Registrace zde.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115679. Obchodní rejstřík zde.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat nebo předávat pokyny klientů, týkající se investičních nástrojů. Pokyny k investičním nástrojům může zákazník zadávat pouze prostřednictvím obchodní platformy, jenž provozuje obchodník s cennými papíry, společnost Wonderinterest Trading Ltd.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků.

Wonderinterest Trading s.r.o. neuzavírá žádné obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh, který má sídlo v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém, který má sídlo v členském státě Evropské unie, a to ve smyslu ustanovení § 16c, zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Právní sdělení: Wonderinterest Trading s.r.o. je registrovaným vázaným zástupce obchodníka s cennými papíry, společnosti Wonderinterest Trading Ltd., který podléhá dohledu Kyperské komise pro cenné papíry (CySec), a je registrovaná pod číslem licence 307/16.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má zákazník (pokud je spotřebitel) právo na mimosoudní řešení případných sporů vzniklých mezi zákazníkem a společností, jenž jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení sporů mezi zákazníkem a společností je Finanční arbitr a to ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Další informace o Finančním arbitrovi a mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese Finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha, telefon +420 257 042 070, web www.finarbitr.cz, email arbirt@finarbitr.cz.

Nákup a prodej finančních instrumentů může mít za následek částečnou nebo úplnou ztrátu investice. Měli byste pečlivě zvážit, zda jakékoliv investiční poradenství vyhovuje vašim potřebám, výšce vašich finančních zdrojů a osobním okolnostem.

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a je s nimi spojeno vysoké riziko ztráty peněz v důsledku pákového efektu. Naprostá většina účtů drobných investorů při obchodování s CFD peníze ztrácí. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz.