post_image

České ekonomice se zatím daří. Válka na Ukrajině jí ale výrazně ukrojí z dynamiky

05.09.2022

Výkon české ekonomiky od druhého čtvrtletí 2021 neustále stoupá. Mezičtvrtletní i meziroční dynamika sice slábne, ale nejde o nestandardní vývoj. Hospodářství se stále ještě vzpamatovává z pandemie koronaviru a hledá stabilní trajektorii, na níž by se mohlo příští měsíce udržet.

Druhé a třetí čtvrtletí loňského roku přineslo mezikvartální hospodářský růst, který převyšoval jedno procento, od posledního loňského čtvrtletí už jsou přírůstky zhruba poloviční, jak vyplývá z databáze národních účtů Českého statistického úřadu.

Zejména vývoj ve druhém čtvrtletí roku 2022 byl podle ekonomů, včetně analytiků Wonderinterest Trading, překvapivý. České hospodářství dokázalo navzdory válce na Ukrajině, která již ovlivnila celý druhý kvartál, vykázat růst výkonnosti o 0,5 (v mezikvartálním srovnání), respektive 3,7 procenta (v meziročním srovnání). Tahounem meziročního růstu HDP byly firemní investice a také výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí.

Výdaje na hrubý domácí produkt, stálé ceny roku 2015, sezonně očištěno

Snímek obrazovky 2022-09-07 v 13.26.47

Díky překvapivě dobrým výsledkům české ekonomiky ve druhém letošním čtvrtletí řada tuzemských institucí aktualizovala své makroekonomické predikce. Dosud totiž víceméně počítaly s mírnou ekonomickou recesí ve druhém kvartále, což mělo výrazně zhoršit výsledek za celý letošní rok. Nyní v predikcích vychází rok 2023 jako ten, kdy se hospodářský růst Česka radikálně sníží.

Ministerstvo financí ve své aktualizované předpovědi počítá, že výkon tuzemské ekonomiky letos stoupne o 2,2 procenta, pro příští rok ale očekává už jen růst HDP o 1,3 procenta. V letech 2024 a 2025 by se pak měl hospodářský růst vrátit nad dvouprocentní hranici.

Podobný vývoj očekává také Česká národní banka. Ta je pro letošní rok jen nepatrně optimističtější než úřad Zbyňka Stanjury, a očekává, že HDP České republiky stoupne o 2,3 procenta. Pro rok příští pak pracuje s poklesem hospodářského růstu na 1,1 procenta, v roce 2024 má naopak dojít k prudkému zrychlení tuzemské ekonomiky, a to až na 3,8 procenta. Rok 2025 zatím ČNB neprognózuje.

Česká bankovní asociace se svou prognózou téměř shoduje s Českou národní bankou. Minimálně v tom, jak k dramatickému propadu růstu HDP podle ní dojde. Ještě letos česká ekonomika poroste podle ČBA o 2,4 procenta, příští rok vykáže jen nepatrný růst ve výši jednoho procenta.

Předpovědi zahraničních institucí již v kontextu aktuálního vývoje mírně zastarávají. Například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má zatím jako nejnovější stále predikci z letošního června. V ní pro Česko předpovídá v roce 2022 hospodářský růst ve výši 1,8 procenta, a pro rok 2023 pak růst HDP o dvě procenta. OECD tedy zatím vidí hospodářský vývoj České republiky opačně než domácí instituce.

Podobným dojmem působí také (zatím) nejnovější makroekonomická predikce Evropské komise, která je z července. Ale i pouhý měsíc navíc (oproti OECD) zjevně stačil na zakomponování nových skutečností, protože Evropská komise očekává pro letošní rok stejný hospodářský růst Česka jako Česká národní banka, tedy ve výši 2,3 procenta. V roce příštím je pak výrazně optimističtější, neboť počítá s růstem českého HDP o rovná dvě procenta.

Predikce vývoje HDP vybraných institucí (meziroční změna reálného HDP v %)

Snímek obrazovky 2022-09-07 v 13.27.45

Společným jmenovatelem všech predikcí je ale vysoká míra nejistoty. Jisté je jen to, že hospodářský vývoj České republiky (jakož i zbytku Evropy) bude ovlivněn průběhem a délkou trvání války na Ukrajině, stejně jako vývoj dodávek zemního plynu a ropy z Ruské federace do Evropské unie. Je tedy téměř jisté, že makroekonomické predikce zmíněných institucí budou i v dalších měsících doznávat změn.

Wonderinterest Trading s.r.o. je vázaným zástupcem obchodníka s cennými papíry, společnosti Wonderinterest Trading Ltd, se sídlem 176 Makariou III Avenue, Paschalis Avenue House, Limassol 3072, Kypr. Jsme držitelem registrace vydané Českou národní bankou. Zákazníkům nabízíme možnost pracovat se svými financemi u profesionálního obchodníka na nejvyšší úrovni. Naše služby jsou poskytovány jednoduše a srozumitelně s důrazem na kvalitu a péči o klienta.

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 63.64% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

 

Podobné články

post_image

Korunu letos drtila válka na Ukrajině i jmenování nového šéfa ČNB, tlak bude pokračovat

08.08.2022

Vývoj směnného kurzu koruny vůči euru se v dosavadním průběhu letošního roku pohybuje doslova jako na horské dráze. Výjimkou nebyly úrovně na dohled hranici 24 korun za euro, ale ani...
post_image

Inflace se v Česku začíná stabilizovat. Budou ji následovat také úrokové sazby?

11.07.2022

Přestože míra inflace v České republice v meziročním vyjádření stále akceleruje, meziměsíční srovnání růst cen nabádá k mírnému optimismu. V květnu i dubnu totiž ceny z měsíce na měsíc rostly stejným tempem. I kdyby se...

Wonderinterest Trading s.r.o. podléhá při výkonu své činnosti dohledu České národní banky ( www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 115 03. Registrace zde.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115679. Obchodní rejstřík zde.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat nebo předávat pokyny klientů, týkající se investičních nástrojů. Pokyny k investičním nástrojům může zákazník zadávat pouze prostřednictvím obchodní platformy, jenž provozuje obchodník s cennými papíry, společnost Wonderinterest Trading Ltd.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků.

Wonderinterest Trading s.r.o. neuzavírá žádné obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh, který má sídlo v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém, který má sídlo v členském státě Evropské unie, a to ve smyslu ustanovení § 16c, zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Právní sdělení: Wonderinterest Trading s.r.o. je registrovaným vázaným zástupce obchodníka s cennými papíry, společnosti Wonderinterest Trading Ltd., který podléhá dohledu Kyperské komise pro cenné papíry (CySec), a je registrovaná pod číslem licence 307/16.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má zákazník (pokud je spotřebitel) právo na mimosoudní řešení případných sporů vzniklých mezi zákazníkem a společností, jenž jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení sporů mezi zákazníkem a společností je Finanční arbitr a to ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Další informace o Finančním arbitrovi a mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese Finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha, telefon +420 257 042 070, web www.finarbitr.cz, email arbirt@finarbitr.cz.

Nákup a prodej finančních instrumentů může mít za následek částečnou nebo úplnou ztrátu investice. Měli byste pečlivě zvážit, zda jakékoliv investiční poradenství vyhovuje vašim potřebám, výšce vašich finančních zdrojů a osobním okolnostem.

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 63.64% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.