post_image

Green Deal si bez zachování sociálního smíru srdce širokých mas nezíská

10.05.2022

Ceny energií v České republice stouply v březnu meziročně o desítky procent, pohonné hmoty dokonce o polovinu. Peněženky tuzemských domácností se také ocitly pod tlakem růstu cen nájemného. Přitom stojíme teprve na začátku zdražování základních služeb, které souvisí přímo či nepřímo s bydlením. Wonderinterst Tradidng, který dlouhodobě vyhodnocuje, co bude představovat pro ekonomiku Green Deal, zkoumal průchodnost „zelených“ opatření i skrz sociální rizika, zejména riziko tzv. energetické chudoby.

Tabulka A4

Energie zdražovaly již vloni, a to zejména kvůli mohutnému postcovidovému hospodářskému oživení a raketovému růstu emisních povolenek na evropském trhu. Už tehdy však byl hlavní viník často spatřován právě v Green Dealu, přestože jeho zavádění do praxe prakticky ještě nezačalo. Pro Green Deal může být do jisté míry „dobrou“ zprávou, že pokračující růst cen zejména zemního plynu a elektřiny jde již na vrub vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině, na riziku výrazného narušení sociálního smíru to však sotva něco změní.

Pokud evropští lídři nechtějí dopustit, aby se společnost se vší razancí proti Green Dealu postavila, budou muset začít jednat, byť to není úkol právě lehký. Evropská unie na jedné straně již nechce kupovat zemní plyn a ropu z Ruska, aby nepomáhala Kremlu financovat válku na Ukrajině, na straně druhé nemá výpadek dodávek těchto surovin jak nahradit. Přinejmenším ne hned.

Zachování sociálního smíru je tedy možné pouze skrze správně zacílenou pomoc tak, aby před negativními dopady energetické krize byly ochráněny nejvíce zasažené domácnosti. Tím však stát jen uhasí požár, který nás bezprostředně ohrožuje. Ruku v ruce je třeba pracovat na tom, aby se snižovala závislost české, ale i evropské ekonomiky na zdrojích, které musí dovážet nejen z Ruska.

K dosažení tohoto cíle existují dvě hlavní cesty: energetické úspory a zpřístupňování technologií, které zajistí vyšší energetickou soběstačnost. Nikoli jen ve smyslu jakési národní soběstačnosti, ale také (a možná zejména) soběstačnosti každé jednotlivé domácnosti. V tom může pomoci rozvoj fotovoltaických elektráren, který ale bude promyšlený.

Namísto budování solárních parků na zelené louce se jako efektivnější jeví podpora instalace fotovoltaických panelů na střechy obytných, ale i komerčních budov. Takový plán má dokonce ve svém programovém prohlášení vláda Petra Fialy. „Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Přispějeme ke zřízení nových fotovoltaických zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025,“ slibuje kabinet v dokumentu.

Vláda chce rovněž do konce tohoto roku novelizovat energetický zákon, který by obsahoval principy a požadavky na komunitní energetiku. To má přinést zjednodušení instalace zařízení na domech nebo možnost získanou energii sdílet či prodávat. Přestože se to může jevit jako plán, který řeší jen malou část dnešní obří energetické krize, může zároveň výrazně zvýšit již zmíněnou energetickou soběstačnost, a zbavit tak nemalou část domácností vysokých účtů za energie. A tedy přispět k zachování sociálního smíru a naděje na prosazení Zelené dohody.

Video k tématu naleznete zde.

 

Autorem Roman Vykouřil. Hlavní analytik společnosti Wonderinterest trading s.r.o.

Podobné články

post_image

České ekonomice se zatím daří. Válka na Ukrajině jí ale výrazně ukrojí z dynamiky

05.09.2022

Výkon české ekonomiky od druhého čtvrtletí 2021 neustále stoupá. Mezičtvrtletní i meziroční dynamika sice slábne, ale nejde o nestandardní vývoj. Hospodářství se stále ještě vzpamatovává z pandemie koronaviru a hledá stabilní...
post_image

Korunu letos drtila válka na Ukrajině i jmenování nového šéfa ČNB, tlak bude pokračovat

08.08.2022

Vývoj směnného kurzu koruny vůči euru se v dosavadním průběhu letošního roku pohybuje doslova jako na horské dráze. Výjimkou nebyly úrovně na dohled hranici 24 korun za euro, ale ani...

Wonderinterest Trading s.r.o. podléhá při výkonu své činnosti dohledu České národní banky ( www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 115 03. Registrace zde.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115679. Obchodní rejstřík zde.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat nebo předávat pokyny klientů, týkající se investičních nástrojů. Pokyny k investičním nástrojům může zákazník zadávat pouze prostřednictvím obchodní platformy, jenž provozuje obchodník s cennými papíry, společnost Wonderinterest Trading Ltd.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků.

Wonderinterest Trading s.r.o. neuzavírá žádné obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh, který má sídlo v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém, který má sídlo v členském státě Evropské unie, a to ve smyslu ustanovení § 16c, zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Právní sdělení: Wonderinterest Trading s.r.o. je registrovaným vázaným zástupce obchodníka s cennými papíry, společnosti Wonderinterest Trading Ltd., který podléhá dohledu Kyperské komise pro cenné papíry (CySec), a je registrovaná pod číslem licence 307/16.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má zákazník (pokud je spotřebitel) právo na mimosoudní řešení případných sporů vzniklých mezi zákazníkem a společností, jenž jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení sporů mezi zákazníkem a společností je Finanční arbitr a to ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Další informace o Finančním arbitrovi a mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese Finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha, telefon +420 257 042 070, web www.finarbitr.cz, email arbirt@finarbitr.cz.

Nákup a prodej finančních instrumentů může mít za následek částečnou nebo úplnou ztrátu investice. Měli byste pečlivě zvážit, zda jakékoliv investiční poradenství vyhovuje vašim potřebám, výšce vašich finančních zdrojů a osobním okolnostem.

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 63.64% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.