2. Kapitola - Finanční a kapitálové trhy

28.03.2022

Finanční trh představuje finanční systém, který je neoddělitelnou součástí celého ekonomického systému a spájí kupujících a předávajících. Je to místo, kde se střetává nabídka a poptávka po volných finančních prostředcích. Rozčlenit ho z věcného hlediska, teda podle charakteru, můžeme na peněžní, kapitálový, pojistní, devizový nebo trh drahých kovů.

 

Kapitálový trh představuje trh, na kterém se realizují střednědobé nebo dlouhodobé investice. Součástí kapitálového trh je trh cenných papírů. Lze obchodovat s akciemi, dluhopisy, podílovými listinami a jinými finančními aktivy.

 

Naopak, peněžní trh představuje trh s krátkodobými finančními operacemi, kterých splatnost je méně než jeden rok. Mezi jeho charakteristické znaky patří vysoký stupeň likvidity, nízké riziko, nižší výnosy a větší stálost cen.

Podobné články

1. Kapitola - Začátky investovaní

28.03.2022

Stát se úspěšným investorem začíná vzděláním. Jestli se rozhodnete investovat, děláte rozhodnutí vložit své peníze do vybraného aktiva s cílem dosáhnout potenciální zisk. Nicméně každé investování zahrnuje i riziko, a kromě...

3. Kapitola - Trendy v investovaní a jejich rizika

28.03.2022

Existuje nespočetně mnoho možností, jak investovat. Představujeme Vám 3 druhy investicí, které se s rozvojem digitálních online technologií dostaly do centra pozornosti investorů: NFT – Nezastupitelné tokeny (non-fungible tokens) jsou aktuálně trendem v oblasti...

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 83.20% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.