3. Kapitola - Trendy v investovaní a jejich rizika

28.03.2022

Existuje nespočetně mnoho možností, jak investovat. Představujeme Vám 3 druhy investicí, které se s rozvojem digitálních online technologií dostaly do centra pozornosti investorů:

 

NFT – Nezastupitelné tokeny (non-fungible tokens) jsou aktuálně trendem v oblasti investování. Díla opatřena NFT sice může sdílet a kopírovat každý, no majitel je jenom jeden. Prostřednictvím NFT je možné opatřit jakýkoli obrázek, video nebo hudební záznam a cena, za kterou se prodávají neustále roste. Právě proto se stále více dostává zejména do hledáčku mladých investorů.

 

Kryptoměny – Digitální aktiva vytvořené pomocí počítačového síťového softwaru, který umožňuje bezpečné obchodovaní a vlastnictví.

Kryptoměny si získaly velkou popularitu u investorů po celém světě, zejména díky decentralizaci. Na rozdíl od klasických fiat měn nejsou totiž regulovány vládami ani centrálními bankami. Byly vyvinuty tak, aby byly osvobozeny od vládního dohledu. Na druhé straně i díky anonymnímu vlastnictví se stávají častým terčem hackerů.

 

CFD – Kontrakt na rozdíl ceny (Contract for difference) je finanční derivátový produkt, který vyplácí rozdíl v zúčtovací ceně mezi otevřením a uzavřením obchodu. Obchodováni s CFD vám umožňuje spekulovat na rast nebo pokles jednotlivých obchodovaných instrumentů na rychle se pohybujících globálních finančních trzích, jako jsou Forex, indexy, komodity nebo akcie.

 

Jedním z rizik obchodování CFD je absence vlastnictví, jelikož se nejedná o přímý nákup aktiva, teda například akcií nebo komodit. Při obchodování s CFD obchodujete „jenom“ s hodnotou podkladového aktiva, kterou CFD instrument kopíruje. Na druhé straně, výhodou tohoto druhu obchodování je možnost obchodovat oběma směry – tedy na nárust ceny podkladového aktiva, ale i na jeho pokles.

Podobné články

1. Kapitola - Začátky investovaní

28.03.2022

Stát se úspěšným investorem začíná vzděláním. Jestli se rozhodnete investovat, děláte rozhodnutí vložit své peníze do vybraného aktiva s cílem dosáhnout potenciální zisk. Nicméně každé investování zahrnuje i riziko, a kromě...

2. Kapitola - Finanční a kapitálové trhy

28.03.2022

Finanční trh představuje finanční systém, který je neoddělitelnou součástí celého ekonomického systému a spájí kupujících a předávajících. Je to místo, kde se střetává nabídka a poptávka po volných finančních prostředcích. Rozčlenit...

Wonderinterest Trading s.r.o. podléhá při výkonu své činnosti dohledu České národní banky ( www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 115 03. Registrace zde.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115679. Obchodní rejstřík zde.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat nebo předávat pokyny klientů, týkající se investičních nástrojů. Pokyny k investičním nástrojům může zákazník zadávat pouze prostřednictvím obchodní platformy, jenž provozuje obchodník s cennými papíry, společnost Wonderinterest Trading Ltd.

Wonderinterest Trading s.r.o. není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků.

Wonderinterest Trading s.r.o. neuzavírá žádné obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh, který má sídlo v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém, který má sídlo v členském státě Evropské unie, a to ve smyslu ustanovení § 16c, zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Právní sdělení: Wonderinterest Trading s.r.o. je registrovaným vázaným zástupce obchodníka s cennými papíry, společnosti Wonderinterest Trading Ltd., který podléhá dohledu Kyperské komise pro cenné papíry (CySec), a je registrovaná pod číslem licence 307/16.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má zákazník (pokud je spotřebitel) právo na mimosoudní řešení případných sporů vzniklých mezi zákazníkem a společností, jenž jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení sporů mezi zákazníkem a společností je Finanční arbitr a to ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Další informace o Finančním arbitrovi a mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese Finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha, telefon +420 257 042 070, web www.finarbitr.cz, email arbirt@finarbitr.cz.

Nákup a prodej finančních instrumentů může mít za následek částečnou nebo úplnou ztrátu investice. Měli byste pečlivě zvážit, zda jakékoliv investiční poradenství vyhovuje vašim potřebám, výšce vašich finančních zdrojů a osobním okolnostem.

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 63.64% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.