4. Kapitola - Akcie

28.03.2022

Akcie jsou jedním z nejznámějších finančních nástrojů. Akcie fungují tak, že jsou přímo vystavené výkonnosti společnosti. Hodnota akcií roste, jestli se společnosti daří, a klesá v období, když společnost neprosperuje.

 

Spojení: fyzické nebo reálné akcie se používá na opis jednotek vlastnictví v jedné nebo více společnostech. Vlastník těchto akcií je akcionářem dané společnosti a má nárok na vyplacení dividendy (podíl na zisku společnosti). Zároveň má hlasovací právo na chode společnosti podle velikosti podílu ve firmě a v případě jejího zániku i právo podílu na likvidačním zůstatku.

 

Akcie však nemusíte nevyhnutně vlastnit. Novodobé obchodní nástroje, jako jsou CFD umožňují obchodovat s hodnotou akcií společností bez toho, abyste byli jich vlastníkem. CFD kopírují cenu podkladového aktiva, takže můžete na rozdíl od fyzických akcií „spekulovat“ nejen na rast, ale i pokles hodnoty nejznámějších společností.

Podobné články

1. Kapitola - Začátky investovaní

28.03.2022

Stát se úspěšným investorem začíná vzděláním. Jestli se rozhodnete investovat, děláte rozhodnutí vložit své peníze do vybraného aktiva s cílem dosáhnout potenciální zisk. Nicméně každé investování zahrnuje i riziko, a kromě...

2. Kapitola - Finanční a kapitálové trhy

28.03.2022

Finanční trh představuje finanční systém, který je neoddělitelnou součástí celého ekonomického systému a spájí kupujících a předávajících. Je to místo, kde se střetává nabídka a poptávka po volných finančních prostředcích. Rozčlenit...

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 83.20% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.