5. Kapitola - Finanční deriváty

28.03.2022

Deriváty jsou finanční nástroje používané na řízení expozice vůči současným nestálým trhům.  Hodnota derivátového produktu závisí a je odvoděna od podkladového nástroje, jako jsou komodity, úrokové sazby, indexy nebo akcie.

 

Jinými slovy, derivát je finanční kontrakt s hodnotou spojenou s očekávanými budoucími cenovými pohyby podkladového aktiva, co je rozdíl od spotových operací, které probíhají v aktuálním čase (s možnou technickou rezervou v délce 2 dny).

 

Známe základní typy finančních derivátů:

  • Forward

  • Futures

  • Swap

  • Opce

  • Jejich rozdílné kombinace

 

Futures a opce jsou v podstatě základní derivátové produkty, s kterými se většinou obchoduje na burzách.

 

Futures kontrakt představuje dohodu mezi dvěma stranami o koupě nebo prodeji podkladového nástroje v konkrétním čase v budoucnosti, za konkrétní cenu určenou dnes.

 

Opce však poskytují držiteli/kupujícímu právo (ne však povinnost) koupit nebo prodat určité množství podkladového nástroje za stanovenou cenu v konkrétním časovém období zaplacením prémie.

Podobné články

1. Kapitola - Začátky investovaní

28.03.2022

Stát se úspěšným investorem začíná vzděláním. Jestli se rozhodnete investovat, děláte rozhodnutí vložit své peníze do vybraného aktiva s cílem dosáhnout potenciální zisk. Nicméně každé investování zahrnuje i riziko, a kromě...

2. Kapitola - Finanční a kapitálové trhy

28.03.2022

Finanční trh představuje finanční systém, který je neoddělitelnou součástí celého ekonomického systému a spájí kupujících a předávajících. Je to místo, kde se střetává nabídka a poptávka po volných finančních prostředcích. Rozčlenit...

Wonderinterest Trading

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 83.20% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.